Servicii Contabile

STRATEGIE, MARKETING, CONSULTANTA

Oferim servicii de contabilitate potrivit nevoilor fiecărui client. Este vorba de un pachet personalizat care cuprinde o varietate de servicii de contabilitate, fiscalitate și salarizare.

Organizarea fluxului de documente

Întocmirea balanței de verificare lunară

Verificare vector fiscal

Întocmirea ordinelor de plată

Înregistrarea în scopuri de TVA

Completarea și prelucrarea registrelor contabile (registrul jurnal, inventar și de casă, jurnalul de cumpărări și de vânzări)

Înregistrarea documentelor primare în evidența contabilă computerizată în conformitate cu principiile contabile

Întocmirea declarațiilor fiscale și raportărilor semestriale(bilanț)

Evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe

Înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari

Întocmirea și depunerea bilanțului contabil anual și semestrial

Stabilirea impozitelor de plată și înregistrarea în contabilitate

Completarea și depunerea decontului de TVA și a altor raportări și situații contabile

Organizarea fluxului de documente

Infiintari firme și asistență pentru înființarea oricarui tip de firma

VĂ INVITĂM LA O DISCUȚIE

Formular Contact

ADRESA NOASTRĂ

Drumul Binelui nr.45-47, Sector 4, Bucuresti

office@cdfinance.ro

Tel: 0749.044.762